Samen werken aan een betere toekomst

De Nederlandse stichting Kuychi stelt geld beschikbaar aan Fundación Niños del Arco Iris in Peru, die aan de
allerarmsten onderwijs en medische zorg geeft. Helpt u mee aan ons goede doel?

Veilig en liefdevol thuis

Als je Heléna van Engelen (1949) vraagt waarom ze naar Peru vertrok om daar een project voor kinderen op te zetten, zegt ze: "Het was tijd om iets aan het leven terug te geven."

In Urubamba bouwde Mamita Helena een centrum voor kinderen uit de hooggelegen dorpen. Sindsdien vonden honderden kinderen een thuis. Een thuis waar ze in liefde, veiligheid en gezondheid kunnen leven, leren en tot bloei komen.
Lees meer over het project

Wat kunt u doen?

Om het project in Peru draaiende te houden, is geld nodig. Veel geld. Er zijn tal van manieren om te helpen.

Wat was het een voorrecht om dit bijzondere project te bezoeken. Wat bedoeld was als een vakantie was veel meer dan dat: een levensverrijkende ervaring! Van dichtbij te zien hoe liefde het verschil maakt voor vele kinderen, heeft mijn hart diep geraakt.

Hannah Cuppen, Deurne

Achter de rode poort van dit prachtige project overheersen schoonheid, rust, reinheid en liefde. Het is er adembenemend mooi met een prachtige tuin. De casitas zijn met zorg en aandacht ingericht. Kortom: Ik kan het echt iedereen aanbevelen.

Ilse Evers, Nijmegen

Ik kom van hoog uit de bergen, uit de afgelegen gemeenschap Huacahuasi in de Andes. Dankzij Niños del Arco Iris kon ik naar school. Eerst leerde ik Spaans en daarna Engels. Ik leerde om een leven op te bouwen, nu ben ik een reisgids. Mijn droom is uitgekomen.

Octavio, Urubamba (Peru)

In november bezocht ik het project Niños del Arco Iris met een mooie donatie op zak. Wat ik hier ervoer… het is ‘n voorbeeld hoe je vanuit je hart een kracht kunt ontwikkelen waardoor de wereld er anders uit gaat zien. ARCO iris: Amor, Respeto, Confianza. Het raakte me diep.

Siegrun Maeyaert, België

Ik was een jaar geleden op het project. Ontzettend bijzonder om de kinderen en docenten te zien samenwerken. Zoveel liefde, vertrouwen en veiligheid. En dat in een prachtige omgeving. Respect voor Helena en iedereen die hieraan meehelpen op wat voor manier dan ook

Maartje El Haren, Vught

Nieuws

Uitgelicht

Bestuursvoorzitter Nieuwenhuizen: 'Overleven nu belangrijker'

25/10/2020

"De coronacrisis slaat wereldwijs keihard toe. De impact op de Nederlandse samenleving is groot; daarover hoef ik hier niets te schrijven, dat weten we allemaal", laat voorzitter Hugo Nieuwenhuizen, namens het bestuur en Kuychi-team, weten. "Wat we niet weten, is hoe erg het virus in Peru heeft toegeslagen. Daar komt nog bij dat je eigenlijk niet eens van één Peru kunt spreken; de omstandigheden in Lima zijn volstrekt niet te vergelijken met de omstandigheden waar de armste mensen van Peru, zoals die in ‘ons gebied” in Urubamba, mee geconfronteerd worden."

Anderhalve meter in een hutje?

"In Nederland gaat de horeca dicht, sluiten de winkels wat eerder, moeten we mondkapjes op en anderhalve meter afstand houden. Prima maatregelen, en laten we hopen dat ze effectief zijn. In Nederland zijn die ook best uitvoerbaar. In Peru ligt dat heel anders. Hoe hou je anderhalve meter afstand als je met je hele gezin in een klein hutje woont, en maar één kamer hebt? Hoe voorkom je dat je elkaar besmet, als je niet eens genoeg afstand kúnt houden? Hoe moet je vaker je handen wassen, als niet eens ieder hutje over stromend water beschikt?

Overleven

Corona heeft de maatschappij in Urubamba vele malen harder getroffen dan de maatschappij hier. Zoals zo vaak zijn het de armsten die het hardst getroffen worden. En dus wordt ook ons project keihard geraakt. We hebben in de Kuychi-brief vaak gehamerd op het grote belang van onderwijs; daar wil ik niets aan af doen, dat is ook ontzettend belangrijk. Maar op dit moment is overleven nóg belangrijker.
Het is niet mogelijk het project open te houden zonder de deelnemers bloot te stellen aan grote risico’s van besmetting, dus het bestuur van Niños del Arco Iris heeft er voor moeten kiezen het project te sluiten, en de beschikbare middelen nu eerst te gebruiken om voedselpakketten uit te delen. First things first tenslotte. Intussen wordt wel gewerkt aan mogelijkheden om onderwijs op afstand te geven, maar onze doelgroep verkeert niet in de omstandigheden dat iedereen thuis een behoorlijke computer en internetverbinding heeft, dus dat werkt daar toch écht anders dan bij ons.

Tering naar de nering

Het is geen geheim dat het onze bedoeling was om het project langzaamaan op eigen benen te laten staan, in financiële zin. Daar werd hard aan gewerkt, door daar meer inkomsten uit het toerisme te realiseren, met het hotel en met bezoekers aan het project, en ook een eigen inkomstenstroom aan donaties op gang te brengen. De afhankelijkheid van onze donateurs in Nederland zou daarmee af kunnen nemen. Uiteindelijk moet zelfs een fantastisch project als dit ooit zijn eigen bestaansrecht bewijzen, en financieel onafhankelijk kunnen opereren. Het jaar 2020 leek ons als bestuur van Kuychi een mooi moment om naar toe te werken.
Helaas heeft ook hier corona roet in het eten gegooid. Als er één sector hard is geraakt is het wel het toerisme; dat is nagenoeg opgedroogd. En dus zijn de eigen inkomsten in Urubamba ook nagenoeg nihil. Uiteraard heeft het bestuur van Ninos del Arco Iris ook de tering naar de nering gezet, en de kosten zo veel mogelijk teruggebracht, maar je kunt niet al je personeel buiten zetten. Ook in Peru bestaat een vorm van ontslagbescherming, en bovendien zou het niet getuigen van veel loyaliteit naar de mensen die zich al jarenlang voor de kinderen inzetten als ze ontslagen worden. Er is wel ingegrepen op plaatsen waar dat kon, om de kosten terug te brengen. Het opzetten van een eigen groep donateurs is ook niet makkelijk in tijden waarin alle sociale contacten uit den boze zijn. De strategie is ook daar: proberen de coronacrisis door te komen, en daarna werken aan herstel van je activiteiten.

Doorgaan!

Het bestuur van Kuychi en het Kuychi-team hebben uiteraard niet achterovergeleund om af te wachten wat er gebeurt. We hebben nauwe contacten met het bestuur van Ninos del Arco Iris, en met hen afgesproken dat zij een strategie op gaan stellen over de manier waarop daar met de corona crisis omgegaan zal worden. Zodra die strategie is vastgesteld zullen we die uiteraard bekend maken, zodat iedereen die bij het project betrokken is op de hoogte blijft. Intussen doen zij er in Peru, en wij hier, alles aan om het project door te laten gaan, en liefst zo snel mogelijk weer op de oude voet. Onze plannen voor financiële onafhankelijkheid in 2020 hebben we maar even in de koelkast gezet.

Donaties noodzakelijk

Als bestuur en Kuychi-team blijven we dus nog actief. Het inzamelen van donaties blijft noodzakelijk, nu misschien wel meer dan ooit. Het voorgenomen stapje terug lijkt op dit moment geen reële optie. Laten we er eerst aan werken om onze doelgroep daar, de allerarmste kinderen in Peru, niet de dupe te laten worden van de wereldwijde crisis. Zij hebben dat zéker niet verdiend."

We rekenen op u!

Lees meer

Helena van Engelen: ‘Het maakt uit waar je wiegje staat…’

24/10/2020

“Als iemand in 2019 de voorspelling gedaan zou hebben, dat in het vroege voorjaar van 2020 de hele wereld bewegingloos en stil zou zijn, zou niemand dat geloofd hebben; we zouden er allemaal hard om gelachen hebben. Maar toch gebeurde het!”, schrijft onze 'founding mother' Helena van Engelen op het moment dat we in de tweede golf van het coronavirus zitten, “en we onze adem inhouden achter ons mondkapje. Het is een zware en moeilijke tijd. Toch mogen we ons gelukkig prijzen dat we in het ‘rijke Westen’ wonen, waar zorg, middelen en financiële steun voorhanden zijn. Zo niet, in vele arme landen, zoals in Perú.”

Honger, armoede, uitzichtloosheid

“Perú is een van de landen in Zuid-Amerika dat het meest geteisterd is. Het merendeel van de bevolking, zeer zeker in onze Andes, werkt als officieuze dagloner: één dag geen werk betekent dat er de volgende dag geen brood op de plank ligt. Honger, armoede, uitzichtloosheid, ziekte! Geen regering, die probeert de grote nood te lenigen, maar wel een hele strenge lockdown die door het leger gehandhaafd wordt. Geen medische zorg voor de bevolking, mensen sterven op straat. Besmetting gaat van huis tot huis doordat de hygiëne slecht is en mensen met velen in kleine slecht geventileerde ruimtes wonen. Onze kinderen en hun families lijden!”

Alles uit de kast halen

“Onze stichting, heeft vanaf het begin van de uitbraak onze Indianenfamilies bijgestaan met voedselmanden zodat ze kunnen overleven. Ons team in Perú doet er iedere dag alles aan om onze kinderen op afstand les te geven en hen in een gezond en educatief dagritme te houden, waarin ook de ouders betrokken worden. U zult verbaasd staan over de inventiviteit en de vindingrijkheid die uit de kast gehaald worden om het onderwijs de kwaliteit te geven waar onze kinderen recht op hebben. Zo maken onze kinderen samen met hun leraren voor andere kinderen een radioprogramma om andere kinderen een hart onder de riem te steken en voorlichting te geven over hygiëne. Onze mensen in Perú werken heel hard, hand in hand met onze ouders en onze kinderen, die dankbaar zijn naar ons en naar u.”

We moeten doorgaan

“Wij willen en moeten doorgaan om hen te steunen en de hand te reiken, zodat ze met onze hulp weer op kunnen staan en ondanks deze zware COVID-19 tijd een menswaardig bestaan hebben waarin ze kunnen leven, leren en groeien.
Moeder Aarde, pachamama, zoals wij in de Andes zeggen, heeft het moeilijk en met haar al haar vele kinderen, maar...... er is een levensgroot verschil waar je wiegje staat in deze grote wereld. Ons wiegje is nog vrij warm en schoon, ook al hebben wij het zwaar. Het wiegje van onze bergkinderen is een oude kapotte doos! 

Help hen, zeker in deze moeilijke tijd, naar een betere toekomst!

Wij hebben uw hulp en steun heel hard nodig!!!”

Helena van Engelen met onze niños del arco iris (2019)

Lees meer

Peru voert actie om niños te helpen

23/10/2020

Met de campagne #SúmateAMiHistoria (Join my story!) wordt in Peru actie gevoerd om geld in te zamelen voor onderwijs en zorg voor de allerarmste niños. Dat is heel hard nodig. In de regio Cusco kan 72% van de leerlingen niet meekomen met rekenen en 51% begrijpt niet wat ze lezen. Een van de oorzaken is slechte voeding. Maar liefst 1 op de 3 kinderen lijkt aan bloedarmoede en hoeft niet te rekenen op zorg. Laten we de Peruaanse hulpactie steunen en meedoen. Zoals we dat altijd doen.

Zo werken we samen aan een betere toekomst. Doet u mee? Word ook donateur!

Lees meer

Overig nieuws

Koop koffie voor Kuychi

23/10/2020

Hoe kunnen we de kansarme kinderen uit de afgelegen woongemeenschappen in de Andes helpen? Juist in deze moeilijke tijd, in een tijd waarin we de coronacrisis moeten verduren en vooral thuiszitten.... En hoe maken we het thuis zo comfortabel mogelijk? Juist met een geurig kopje koffie. En dus, hebben we een steengoeie tip: koop koffie voor Kuychi, onder het motto 'share happiness'.

Summit Coffee Beans

Toen Ellen en Theo Nass, in 2019, in Peru waren, bezochten ze de koffieboeren in de hoge Andes. Ze besloten om de overheerlijke koffie die ze er proefden naar de Nederlandse koffieliefhebber te brengen. “Zo helpen we ook de koffieboeren, die vaak maar moeilijk kunnen rondkomen, én een belangrijk deel van de opbrengst gaat naar Kuychi. Daarmee is onze koffie niet alleen verrukkelijk, maar ook eerlijk”, zegt Ellen Nass.

Dus! Koop koffie voor Kuychi!

Theo Nass op bezoek bij de koffieboeren in Peru (2019)

Lees meer ...

Danny met zijn grote glimlach

23/10/2020

Danny is 7 jaar en woont met zijn ouders en zijn broer in Chincheros, maar liefst 3 uur lopen vanaf het centrum Niños del Arco Iris. Toen hij 3 was kwam hij naar de kleuterschool. Danny komt altijd met een 'big smile' naar school, maar dat kan nu niet vanwege de coronacrisis. Dus werkt de kleine man thuis aan zijn schoolwerk. Zijn moeder Marina helpt hem daarbij. Ze vindt school heel belangrijk. Ze vertelt blij dat Danny geen bloedarmoede meer heeft, zoals in het begin. Met hulp van school is er een gezond voedingspatroon gekomen.

In zijn vrije tijd is Danny graag bij de varkens en schapen, hij helpt zijn moeder met huishoudelijk werk, maar het liefste trapt hij een balletje met zijn broer. Zijn grote voorbeeld? Lionel Messi. Zo'n goede voetballer wil Danny ook wel worden.

Lees meer ...

Beleidsplan 2020

21/6/2020

Meer op eigen benen staan. Verschuiving van management en financiën naar Peru is in een notendop de kern van het beleidsplan 2020. In het beleidsplan legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. En geeft het zijn visie tot 2024 weer, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen.

Management

Steeds meer worden management en leiding uitgevoerd door lokale mensen, die al enige jaren bij het project zijn betrokken. Inmiddels is de ‘hoofdrol’ van Helena, als dagelijks operationeel manager en trekker van het project, verschoven naar een rol op afstand. Het dagelijks operationeel management in Peru wordt gevoerd door Suzy Caballero, bijgestaan door professionele medewerkers op gebied van onderwijs en medische kennis. Suzy is aangesteld en in dienst van Niños del Arco Iris en geniet volledige steun van het bestuur van Kuychi.

Financiën

Het bestuur van de stichting Niños del Arco Iris is voortvarend bezig ook vanuit Peru gelden te werven via fundraising. De resultaten zijn bevredigend.Verwachting is dat tegen 2024 een substantieel deel van de fundraising via Peru plaatsvindt. Kortom, een verschuiving van financiële middelen vanuit Nederland naar meer op eigen benen staan in Peru is duidelijk speerpunt voor de komende jaren. Het bestuur beseft terdege dat financiële ondersteuning vanuit Nederland gewenst en mogelijk nodig zal blijven.

Lees meer ...

Duurzaam project in duurzame wereld

21/6/2020

Wat zijn de economische, ecologische en sociale gevolgen van onze activiteiten? Onlangs is het eerste duurzaamheidsverslag van Niños del Arco Iris gepubliceerd. Het laat o.m. zien wat onze waarden zijn, geeft inzicht in het bestuursmodel en toont het verband tussen strategie en streven naar een duurzame wereld.

Manager Susy Caballero is trots op het eindresultaat: “Rapportage is vrijwillig en kost veel moeite. In Peru zijn er 43 organisaties die rapporteren, waarvan 4 in de non-profitsector. Vaak wordt een extern bureau ingehuurd om dit proces te doorlopen; wij hebben het in eigen huis gedaan.” Het rapport is in het Spaans – we werken aan een Engelse vertaling – en is online beschikbaar op de website van Global Reporting (zoek op fundación niños del arco iris). Jaarlijks wordt het rapport bijgewerkt.

Lees meer ...

Programma voor gezonde families

21/6/2020

Gezonde tanden en geen gaatjes, gezonde voeding, hygiënische en persoonlijke verzorging en veiligheid. Allerlei programma’s maken deel uit van het gezondheidsplan van Niños del Arco Iris. Alle kinderen en hun families nemen deel aan deze programma’s.

Nul gaatjes, zo heet het programma voor kinderen om tandbederf tegen te gaan, met tandartsbezoek en een persoonlijke verzorgingskit en lessen hoe je tanden te poetsen. In deze gecompliceerde coronatijd hebben we ervoor gekozen om via de radio tips en aanbevelingen te geven over goede gebitsverzorging. Maar ook over de andere gezondheidsprogramma’s, over het belang van hygiëne en goede voeding. Een van onze trouwe partners is het Nederlandse bedrijf Nature’s Pride die de gezondheidsprogramma’s financiert. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

 

Lees meer ...

Via video toch samen

17/6/2020

De dag van de arbeid op 1 mei wordt in heel Peru altijd uitgebreid gevierd, maar dit jaar gaat het een tikkeltje anders. Via een videogesprek kwam het team van Niños del Arco Iris bijeen, incluis ‘founding mother’ Helena van Engelen, directievoorzitter Carlos Dammert en bestuurslid Lucy Zelaya. Het bestuur sprak lovende woorden aan het adres van het gemotiveerde medewerkersteam, die in deze moeilijke tijd met bevlogenheid en overtuiging hun werk doen.

Professionele hulp

Een aantal teamleden heeft zwaar geleden in deze coronatijd, omdat zij familie en/of vrienden hebben verloren terwijl zij ver van thuis hun werk deden. Om de medewerkers bijstand te bieden, is César Ruiz (van de organisatie Asersentido) bereid gevonden om op vrijwillige basis professionele hulp te verlenen.  

Lees meer ...

Alleenstaande moeder Julieta: 'Dank!'

4/6/2020

Julieta Moscoso is alleenstaande moeder van 2 niños die bij ons op school zitten. In deze corona tijd werken de kinderen thuis aan hun schooltaken. “Het is leuk om de juf en meester op het scherm te zien en de lessen te volgen. Zo leer ik ook nog iets. Ik begrijp nu beter wat er op school gebeurt en zie hoe ze veel geduld met onze kinderen hebben.” Naast het schoolwerk krijgt het gezin ook lessen in verzorging, zoals handen wassen, tanden poetsen, haren kammen en het desinfecteren van de studiehoek. Julieta is dankbaar voor de zorg en opvoeding die Niños del Arco Iris bieden. “Ik bid tot god om ze te belonen voor wat ze doen in deze tijd… voor het onderwijs en ook de voedselmanden. De overheid heeft zich niet om ons bekommerd.”

Lees meer ...
Meer nieuwsberichten >