Medische praktijk

Talloze behandelingen per jaar, voorlichtingsprogramma’s en campagnes over gezondheid, hygiëne en opvoeding en medische huisbezoeken aan de afgelegen woongemeenschappen: het is een greep uit het uitdagende takenpakket van het medische team.

De zorg die het medische team verleent wordt voortdurend geactualiseerd en afgestemd op vraag en het aanbod. Omstandigheden en behoeften veranderen, en daarom is het belangrijk om de zorg af te stemmen op de nut en noodzaak. De gezondheidsprogramma's 'Familia Saludable' en de medische bezoeken aan de hooggelegen woongemeenschappen voorzien in een belangrijke behoefte, zo blijkt uit de resultatenoverzichten. We maken daarin echt het verschil voor de kansarme families in de omgeving.

Familia Saludable

Familia Saludable betekent gezonde familie. Het is een doorlopend gezondheidsprogramma voor families in extreem arme omstandigheden. Deze gezinnen zien geen kans om een gezond bestaan op te bouwen. Ze krijgen medische en sociale hulp. Daarbij gaat het niet alleen om zorg bij lichamelijke problemen, er is ook psychische hulp en begeleiding naar een gezond bestaan. Regelmatig gaan de arts, tandarts en verpleegkundige op bezoek bij deze gezinnen. De gezinnen krijgen hulp; niet in de vorm van geld, maar adviezen en benodigdheden om de kwaliteit van het gezinsleven te verbeteren. Van de deelnemende gezinnen wordt verwacht dat zij actief meewerken. Vaak worden ze jarenlang geholpen.


Tandarts aan het werk

Naar de afgelegen gemeenschappen

Hoog in de bergen, in de verafgelegen gebieden heerst extreme armoede. De mensen die hier leven wonen zeer geïsoleerd. Zij ontvangen nooit enige medische zorg of hulp. Tweemaal per jaar kampeert het medische team in deze leefgemeenschappen. In vaak ijzige kou en armoede biedt het medische team de broodnodige tandheelkundige en medische hulp. En ze geven voorlichting en ondersteuning op het gebied van hygiëne en gezinsplanning. Honderden kinderen en volwassenen worden gedurende die weken behandeld en ze ontvangen dekens, kleding en voedsel.

Campagnes

Effectieve zorg bieden, dat is wat het medische team voor ogen heeft. Campagnes als het 'gezonde-voedings-programma' en de nul-gaatjes-campagnes blijken zeer succesvol en worden komende jaar verder uitgebreid. Ten einde nog meer kinderen en hun families te helpen.