Relatie tussen Niños del Arco Iris en Kuychi

Relatie met Peru

Om de onafhankelijke positie van het project te garanderen heeft Helena in 2001 in Peru de Asociación Niños del Arco Iris opgericht. In 2006 is de rechtsvorm veranderd en werd de Peruaanse Asociación een Nederlandse Stichting.

Hierdoor werd Niños del Arco Iris een officieel staatserkende Nederlandse stichting in Peru. Stichting Niños del Arco Iris werkt in Peru nauw samen met de ministeries van gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkeling, vrouw-kind en APCI.


ANBI

Stichting Kuychi in Waalre werd in 2003 opgericht om stichting Niños del Arco Iris in Peru financieel te ondersteunen. Deze stichting voldoet aan alle verplichtingen, die de Nederlandse staat stelt aan een goed doel en mag het predicaat ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) voeren.

Niños del Arco Iris legt over alle financiële transacties volledige verantwoording af aan Kuychi. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag, een jaarrekening en regelmatige overleggen tussen het stichtingsbestuur van Kuychi en het stichtingsbestuur van Niños del Arco Iris.