Basisschool

Elke dag gaan 220 kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar naar de kleuter- en basisschool. Hier leren ze zich te ontwikkelen tot vrije, gelukkige, creatieve kinderen, die zelfstandig en verstandig denken en handelen, zodat zij de armoedige omstandigheden waarin ze leven achter zich kunnen laten.

De kinderen die op de kleuter- en basisschool zitten, komen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Het gaat om kwetsbare gezinnen met grote problemen, zoals armoede, alcohol, misbruik en ziekte. De ouders zijn niet in staat om hun kinderen de opvoeding en aandacht te geven die ze nodig hebben.
Het onderwijs op school is goed en gedegen en gericht op de ontwikkeling van kinderen die met zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden, die ondernemend zijn en initiatief tonen, zodat ze later hun eigen problemen kunnen oplossen en besluiten nemen. En opgroeien tot mensen die oog hebben voor de wereld waarin ze leven.


Ook gezin krijgt hulp

Voorwaarde is dat de families actief betrokken zijn. Het medisch- pedagogische team gaat regelmatig op huisbezoek om voorlichting te geven en hulp te bieden. Zo werken school en familie intensief samen. Op de ouderschool, eenmaal per maand op zaterdag, krijgen de ouders uitleg en les over het leerplan dat de kinderen volgen. Zo helpt de school niet alleen de kinderen, maar wordt ook gewerkt aan de kwaliteit van leven van de meest kwetsbare families in Urubamba.

Schooldag

Elke groep bestaat uit 25 kinderen. Ze krijgen les volgens het curriculum van het Peruaanse ministerie van onderwijs, inclusief Engelse les. De 5-daagse schoolweek is van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Zo ziet een schooldag eruit:

  • De kinderen komen om 8 uur binnen en hebben les tot 13.00 uur.
  • Van 10.15 tot 10.45 is er een korte pauze met een gezonde snack en thee of een gezonde frisdrank, gevolgd door een kwartiertje buitenspelen.
  • Om 13.00 uur is het tijd voor de lunch. Lekker en voedzaam. Het brood is een gift van Hotel Tambo del Inca. Daarna poetsen de kinderen hun tanden.
  • Om 14.00 uur beginnen de praktijklessen en workshops in Quechua, computerkunde en creativiteit, dans en beweging.
  • En dan luidt om 16.00 uur de bel en zijn de lessen afgelopen.

De kleuterschool bestaat uit drie klassen. Elke dag gaan zo'n 65 kleuters naar school. De kleuterschool is een belangrijke schakel om de afstand tussen de kansarme situatie thuis en het schoolprogramma te overbruggen.