Wat hebben we in 2021 bereikt?

2/4/2022

“In 2021 hebben we onderwijs en zorg geboden aan 235 kinderen. Daarnaast hebben we aan 187 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Er zijn tal van initiatieven ontplooid om de almaar groeiende armoede door gebrek aan werk in Urubamba en omgeving, tegen te gaan. Dit kwam aan zo’n 3.100 mensen ten goede.” Aan het woord is Suzy Caballero, manager van ons centrum Niños del Arco Iris in Urubamba. Ze geeft een gedetailleerd overzicht van wat er afgelopen jaar bereikt is.

Corona

In 2021 verkeerde 32% van de bevolking in armoede (9% meer dan in 2020) en 8% in extreme armoede (5% meer dan in 2020). Cuzco is zwaar getroffen door corona met 79.654 geregistreerde zieken en 2.991 doden. De lessen op school gingen door de coronamaatregelen online door. Ondanks tegenslag zijn er mooie resultaten behaald.

Onderwijs

235 Leerlingen (73 kleuters en 162 basisschoolleerlingen) kregen digitaal les op maat, via telefoongesprekken, videogesprekken via WhatsApp en Zoom, en in virtuele groepen op Facebook. Om alle kinderen te laten meedoen is er een actie gehouden om elektronische apparaten in te zamelen voor 18 kinderen. Daarnaast hebben de niños aan 14 educatieve projecten meegedaan. Een voorbeeld is de kruidengids van traditionele middelen, gemaakt door de kinderen van de derde klas. En, maar liefst 29% van de kinderen bereikte het gestelde leerdoel van hun jaar. Toch bleek de leerafstand in dit tweede jaar van de coronapandemie groter te worden. Reden voor de leraren om naar allerlei mogelijkheden te zoeken om die leerafstand te minimaliseren, vaak in goede samenwerking met de ouders. Er was ook veel emotionele steun nodig. Om een actieve deelname van het thuisonderwijs te stimuleren, werden ouderworkshops georganiseerd om de digitale vaardigheden te vergroten. Ruim 80%van de ouders deed mee aan de ouderschool, waarbij allerlei kwesties behandeld werden zoals seksueel geweld, gezondheid en hygiëne en gezonde voeding.

Gezonde voeding

Van februari tot december zijn 774 er voedselmanden met levensmiddelen, fruit en groenten uitgereikt aan 187 gezinnen. Voor een gevarieerde en gezonde maaltijd zaten er recepten bij hoe die te bereiden. 14% Van de kinderen hadden bloedarmoede en 13% van de kinderen leden aan ondervoeding (dat is resp. 9% en 1% minder dan het jaar ervoor). Dankzij goede voeding en begeleiding kregen 61% van onze kinderen een voedzame en gezonde maaltijd. Om bloedarmoede en ondervoeding te voorkomen is het belangrijk dat kinderen gezonde gewoonten leren.

Gezondheid

In totaal zijn er 692 setjes met tandpasta en een tandenborstel uitgereikt en we weten dat 55% van onze kinderen na elke maaltijd hun tandenpoetsen. En zo eindigde we het schooljaar met 52% van onze kinderen zonder gaatjes. Daarnaast zijn er 774 hygiënekits met zeep uitgedeeld aan de gezinnen. Onder leiding van de kinderen zijn er 27 radioprogramma’s gemaakt en uitgezonden op een van de meest beluisterde radiostations in Urubamba. Daarbij bereiken we ongeveer 800 mensen per keer. In de radiouitzendingen kwamen onder meer onderwerpen als geestelijke gezondheid, Covid-19zorg en voeding aan de orde. Twee ouders zijn overleden aan corona. En, we hebben 116 keer psychologische bijstand verleend aan kinderen en gezinnen. Daarbij is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd zodat we seksueel geweld beter kunnen signaleren en meteen hulp kunnen bieden. Twee kinderen kregen extra ntensieve begeleiding op het mentaal gebied. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen verder gaat dan het klaslokaal. Daarom ontwikkelen we steeds nieuwe werkwijzen om gezinnen te ondersteunen en investeren we in meer huisbezoeken.  

Gemeenschap

We hebben 41 workshops gegeven voor de gemeenschap van Urubamba, over onderwijs, over psychologische ondersteuning en hoe talenten te ontwikkelingen. Maar liefst 16 scholen en 89 leraren uit de omgeving deden mee met onze openbare bibliotheek, de interschool en radioprogramma’s. 10 Vrouwen doen mee met de onderneming Mamitas Tejedoras: de verkoop van de eerste producten is een feit. Het werk met en in de gemeenschap is belangrijk, want de behoefte daaraan is groter, de tekorten door de pandemie zijn groter geworden. Werkloosheid en stress troffen veel gezinnen. De initiatieven kwamen tot stand dankzij het gezamenlijke werk met onze lokale bondgenoten.

Samenwerkingen

De stichting in Peru zoekt de samenwerking, wordt erkend en herkend. En dat blijkt uit onder meer: samenwerking op het gebied van de STEAM-methodologie (Science,Technology, Engineering, Arts and Mathematics), onder leiding van Siemens Foundation; de Hombro con Hombro (schouder aan schouder) erkenning van INDECI (het nationaal instituut voor burgerbescherming) voor ons werk tijdens de pandemie; participatie aan het programma voor erkenning voor duurzaam Peru. En, we nemen als sprekers deel aan tal van symposia en congressen, zoals het Ibero-Amerikaanse congres tegen seksueel misbruik van kinderen, georganiseerd door CESDAL (Corporation for Higher Studies in LatinAmerica).