Via video toch samen

17/6/2020

De dag van de arbeid op 1 mei wordt in heel Peru altijd uitgebreid gevierd, maar dit jaar gaat het een tikkeltje anders. Via een videogesprek kwam het team van Niños del Arco Iris bijeen, incluis ‘founding mother’ Helena van Engelen, directievoorzitter Carlos Dammert en bestuurslid Lucy Zelaya. Het bestuur sprak lovende woorden aan het adres van het gemotiveerde medewerkersteam, die in deze moeilijke tijd met bevlogenheid en overtuiging hun werk doen.

Professionele hulp

Een aantal teamleden heeft zwaar geleden in deze coronatijd, omdat zij familie en/of vrienden hebben verloren terwijl zij ver van thuis hun werk deden. Om de medewerkers bijstand te bieden, is César Ruiz (van de organisatie Asersentido) bereid gevonden om op vrijwillige basis professionele hulp te verlenen.