2022: goede resultaten op school

28/2/2023

Onderwijs is de belangrijkste pijler van onze organisatie. Omdat we geloven dat we door goed onderwijs het leven van onze kinderen kansrijk kunnen veranderen. Pedagogisch gezien was het afgelopen jaar uitdagend; veel kinderen hadden tijdens de pandemie een leerachterstand opgelopen, maar trots kunnen we melden, dat dankzij de inzet en het harde werk van onze gemotiveerde leerkrachten, en ook met de steun van de ouders, zijn er geweldige resultaten bereikt.
Lees maar mee…

  • Maar liefst 195 leerlingen (63 kleuters en 132 basisschoolleerlingen) kregen klassikaal les.  
  • Afgelopen schooljaar kregen 16 projecten vorm. Zoals het project ‘De grote broer’ door de 5e en 6e klassen. De 3e klas werkte aan het project ‘Samen bouwen aan een duurzame school’ en in de eerste klas stond het project ‘The Bum Bahum band redt de planeet' op het lesprogramma.
  • Van onze kleuters was aan het eind van het schooljaar (eind december 2022) 97% in staat om cijfers en vormen te herkennen en goed te communiceren, terwijl 87% van de basisscholieren de verwachte ontwikkelingsnorm bereikte. Waarlijk hele goede resultaten. 

Ouders

De samenwerking met de ouders krijgt vorm in de ouderschool, op 8 zaterdagen. Afgelopen jaar deden maar liefst 80% van de ouders mee. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn o.m. thuiszorg, communicatie, teamwork.

Het moge duidelijk zijn, dat alleen dankzij uw steun en bijdrage we ons werk voor onze kinderen goed kunnen (blijven) doen. Laten we blijven samen werken aan een betere toekomst!