Onderwijs in coronatijd gaat thuis door

18/4/2020

Het was nog geen maand na de Peruaanse zomervakantie dat de school op 12 maart alweer dicht ging, vanwege de covid-19-crisis. Echter, de schoolleiding van Niños del Arco Iris is ervan overtuigd, dat het onderwijs aan onze kinderen niet mag stoppen. Dus is er met man en macht is gewerkt om de klassikale lessen om te zetten naar lessen op afstand.

Op 6 april is gestart met het nieuwe onderwijsprogramma, dat uit drie fasen bestaat. Gestart is met telefonische vraaggesprekken met de kinderen en hun begeleiders, om een beeld te krijgen van de sociaal-emotionele situatie. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met het onderwijsmateriaal dat speciaal voor thuis is ontwikkeld, zoals video’s, verhaaltjes, boeken en ander begeleidend materiaal. Ook wordt gewerkt met de lessen van het ministerie van onderwijs op radio en televisie. Het is belangrijk dat de kinderen thuis hun leerproces voort kunnen zetten.
De derde fase gaat in zodra de overheid aangeeft dat klassikale lessen weer kunnen met de voorzorgsmaatregelen die daarbij horen.