Donaties voor honderden voedselmanden

20/4/2020

Dank, dank, dank! Dankzij jouw gulle bijdrage kunnen wij wekenlang een tas met levensmiddelen bezorgen bij de 100 armste gezinnen in de afgelegen woongemeenschappen in de Andes. Door de coronacrisis is de kostwinner in de indianengezinnen werkeloos geworden, er is geen geld voor eten. De tas met levensmiddelen helpt in deze moeilijke situatie.
Hoewel de actie nog doorgaat, is inmiddels een bedrag van € 6.225 Ingezameld. Dat bedrag is vanuit de algemene reserve van de stichting Kuychi aangevuld tot $12.000 (dat zijn 400 voedselmanden), zodat onze medewerkers en vrijwilligers in Peru vier weken lang voedselmanden kunnen uitdelen aan mensen die moeilijk rond kunnen komen.

Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om mee te doen met onze voedselmandcampagne? Het kan nog. Ga naar www.kuychi.nl/voedselmanden help ons helpen!