Nieuws over Kuychi

Scholieren maken schoolradio

21/10/2020

Omdat veel families het zwaar hebben, bedachten de kinderen van de 5e en 6e klas een radioprogramma, om samen met andere kinderen die ook thuis zitten deze crisis door te komen. De kinderen kregen daarbij hulp van radiomaakster Karen Atausinche Huamán. In het radioprogramma vertellen kinderen verhaaltjes, interviewen ze een specialist over bepaald thema, zijn er leuke raadseltjes en gedichten, leren de kinderen Quechua-woordjes en kunnen ze de groeten doen. Radio maken is leuk en al doende ontwikkelen de kinderen communicatieve vaardigheden, ze verbeteren hun sociale interactie, en communiceren in hun moedertaal. Het radioprogramma is elke zaterdag van 10 tot 11 uur te beluisteren via Radio Stereo Urubamba.

Lees meer

Beleidsplan 2020

21/6/2020

Meer op eigen benen staan. Verschuiving van management en financiën naar Peru is in een notendop de kern van het beleidsplan 2020. In het beleidsplan legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. En geeft het zijn visie tot 2024 weer, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen.

Management

Steeds meer worden management en leiding uitgevoerd door lokale mensen, die al enige jaren bij het project zijn betrokken. Inmiddels is de ‘hoofdrol’ van Helena, als dagelijks operationeel manager en trekker van het project, verschoven naar een rol op afstand. Het dagelijks operationeel management in Peru wordt gevoerd door Suzy Caballero, bijgestaan door professionele medewerkers op gebied van onderwijs en medische kennis. Suzy is aangesteld en in dienst van Niños del Arco Iris en geniet volledige steun van het bestuur van Kuychi.

Financiën

Het bestuur van de stichting Niños del Arco Iris is voortvarend bezig ook vanuit Peru gelden te werven via fundraising. De resultaten zijn bevredigend.Verwachting is dat tegen 2024 een substantieel deel van de fundraising via Peru plaatsvindt. Kortom, een verschuiving van financiële middelen vanuit Nederland naar meer op eigen benen staan in Peru is duidelijk speerpunt voor de komende jaren. Het bestuur beseft terdege dat financiële ondersteuning vanuit Nederland gewenst en mogelijk nodig zal blijven.

Lees meer

Programma voor gezonde families

21/6/2020

Gezonde tanden en geen gaatjes, gezonde voeding, hygiënische en persoonlijke verzorging en veiligheid. Allerlei programma’s maken deel uit van het gezondheidsplan van Niños del Arco Iris. Alle kinderen en hun families nemen deel aan deze programma’s.

Nul gaatjes, zo heet het programma voor kinderen om tandbederf tegen te gaan, met tandartsbezoek en een persoonlijke verzorgingskit en lessen hoe je tanden te poetsen. In deze gecompliceerde coronatijd hebben we ervoor gekozen om via de radio tips en aanbevelingen te geven over goede gebitsverzorging. Maar ook over de andere gezondheidsprogramma’s, over het belang van hygiëne en goede voeding. Een van onze trouwe partners is het Nederlandse bedrijf Nature’s Pride die de gezondheidsprogramma’s financiert. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

 

Lees meer

Via video toch samen

17/6/2020

De dag van de arbeid op 1 mei wordt in heel Peru altijd uitgebreid gevierd, maar dit jaar gaat het een tikkeltje anders. Via een videogesprek kwam het team van Niños del Arco Iris bijeen, incluis ‘founding mother’ Helena van Engelen, directievoorzitter Carlos Dammert en bestuurslid Lucy Zelaya. Het bestuur sprak lovende woorden aan het adres van het gemotiveerde medewerkersteam, die in deze moeilijke tijd met bevlogenheid en overtuiging hun werk doen.

Professionele hulp

Een aantal teamleden heeft zwaar geleden in deze coronatijd, omdat zij familie en/of vrienden hebben verloren terwijl zij ver van thuis hun werk deden. Om de medewerkers bijstand te bieden, is César Ruiz (van de organisatie Asersentido) bereid gevonden om op vrijwillige basis professionele hulp te verlenen.  

Lees meer

Online naar school in de Andes

17/6/2020

Kinderen thuis lesgeven. Het is een hele opgave, weten we uit verhalen en ervaringen hier, maar online lesgeven in de hooglanden van Peru is nog een tandje erger: slechte verbindingen, moeilijk om aan computers te komen, gemis aan opvoedkundige kwaliteiten van ouders én voortdurende veranderingen in het onderwijs (ook daar!). Het vraagt van iedereen een flexibele houding, voortdurend aanpassen en zorgen voor nieuwe verbindingen en mogelijkheden. Het team van Niños del Arco Iris wordt daarbij goed geholpen door ouders (opvoeders), familie en bondgenoten.

 

Samen in de schoolbanken

Onze kinderen beginnen hun schooldag met een hartelijke ontmoeting met hun juf of meester via Whatsapp. Gezamenlijk nemen ze de dag door: tanden poetsen, samen ontbijten en daarna de schoollessen. Ouders doen ook mee met de online schoollessen. Bekijk bijgaand filmpje om een idee te krijgen hoe een online les voor kinderen van de 2e klas eruit ziet.

 

Spelenderwijs

Na de ochtendlessen nemen de ouders de dagelijkse taken over en samen met de kinderen maken ze het schoolwerk, dat met foto’s en video’s ingeleverd wordt bij juf of meester. Met de lesprogramma’s van het instituut Apoyo, een ondersteunende organisatie die leerprogramma’s implementeert, kunnen de kinderen spelenderwijs oefenen.

Lees meer

We gaan door met de voedselmanden. Doe mee!

15/6/2020

Terwijl andere landen al opengingen, handhaaft Peru al sinds eind maart strenge blijf-thuis-maatregelen en het einde is nog niet in zicht, want sinds half mei is Latijns-Amerika het nieuwe epicentrum van de coronapandemie. De erbarmelijke woonomstandigheden maken de situatie bijzonder schrijnend. Geen stromend water om handen te wassen, geen sanitaire voorzieningen, geen geld om boodschappen te doen. Vooral in de hooglanden is de armoede (en honger) groot. Veel indianen werken als dagloners; ze zitten nu al maanden zonder werk, er is geen geld en ze kunnen niet voor hun gezinnen zorgen.  

Voedselmanden

Het medewerkersteam van Niños del Arco Iris kwam meteen in actie en zorgde voor voedselpakketten voor de allerarmste gezinnen. In Nederland is een campagne gestart om geld in te zamelen, en ook onze bondgenoten zoals Nature’s Pride en het Duitse Aurubis deden mee. En met succes. Sinds het begin van de actie zijn wekelijks manden en tassen geleverd aan die gezinnen die dat broodnodig hebben. Inmiddels zijn 655 voedselmanden aan 130 families (met in totaal 660 gezinsleden) uitgereikt. Zonder de toegewijde hulp van 200 vrijwilligers in Peru was dit niet mogelijk geweest. En! We gaan door! Ook in juli en augustus zullen onze medewerkers in Peru manden en tassen met voedingsmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsartikelen blijven verzorgen. Uw financiële hulp is daarbij van groot belang. Blijf ons helpen. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

Lees meer

Alleenstaande moeder Julieta: 'Dank!'

4/6/2020

Julieta Moscoso is alleenstaande moeder van 2 niños die bij ons op school zitten. In deze corona tijd werken de kinderen thuis aan hun schooltaken. “Het is leuk om de juf en meester op het scherm te zien en de lessen te volgen. Zo leer ik ook nog iets. Ik begrijp nu beter wat er op school gebeurt en zie hoe ze veel geduld met onze kinderen hebben.” Naast het schoolwerk krijgt het gezin ook lessen in verzorging, zoals handen wassen, tanden poetsen, haren kammen en het desinfecteren van de studiehoek. Julieta is dankbaar voor de zorg en opvoeding die Niños del Arco Iris bieden. “Ik bid tot god om ze te belonen voor wat ze doen in deze tijd… voor het onderwijs en ook de voedselmanden. De overheid heeft zich niet om ons bekommerd.”

Lees meer

Donaties voor honderden voedselmanden

20/4/2020

Dank, dank, dank! Dankzij jouw gulle bijdrage kunnen wij wekenlang een tas met levensmiddelen bezorgen bij de 100 armste gezinnen in de afgelegen woongemeenschappen in de Andes. Door de coronacrisis is de kostwinner in de indianengezinnen werkeloos geworden, er is geen geld voor eten. De tas met levensmiddelen helpt in deze moeilijke situatie.
Hoewel de actie nog doorgaat, is inmiddels een bedrag van € 6.225 Ingezameld. Dat bedrag is vanuit de algemene reserve van de stichting Kuychi aangevuld tot $12.000 (dat zijn 400 voedselmanden), zodat onze medewerkers en vrijwilligers in Peru vier weken lang voedselmanden kunnen uitdelen aan mensen die moeilijk rond kunnen komen.

Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om mee te doen met onze voedselmandcampagne? Het kan nog. Ga naar www.kuychi.nl/voedselmanden help ons helpen!

Lees meer

Medewerkers in quarantaine

18/4/2020

Het zijn zware tijden voor onze medewerkers. Velen komen uit andere streken of steden, zoals Lima, Arequipa, Piura en het valt niet mee om in deze onzekere tijd gescheiden te zijn van familie. Maar ons team is hecht en steunt elkaar door dik en dun. Gezamenlijk proberen ze via telefoon en digitaal hun werk op afstand zo goed mogelijk voort te zetten. Om het beste onderwijs en de beste zorg te bieden aan onze niños. En daar zijn we ontzettend trots op!

Lees meer

Gezondheidszorg voor Incagezinnen

18/4/2020

In deze onzekere tijd houden onze verpleegkundigen nauw contact met de gezinnen van onze kinderen in de hoge Andes, zodat ze weten wat er speelt en voorzorgsmaatregelen kunnen uitleggen. Ook willen de verpleegkundigen goed de vinger aan de pols houden of iemand in het gezin symptomen van het virus heeft en wat dan gedaan moet worden. Gelukkig heeft totnogtoe geen van de kinderen of gezinsleden verschijnselen die duiden op het coronavirus. Het gezondheidsteam belt regelmatig met de ouders en voorziet ze van praktische informatie. Tegelijkertijd met de voedselmanden is een begrijpelijke informatiefolder uitgedeeld, waarin uitgelegd wordt wat het covid-19-virus is en welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden, zoals handen wassen.

Uiteraard hebben de verpleegkundigen ook aandacht voor andere gezondheidsproblemen die niet corona-gerelateerd zijn. Zo nodig wordt specialistische hulp ingeroepen.

Bovendien, heeft onze medische praktijk op 2 april medicamenten gedoneerd aan het gezondheidscentrum in Urubamba, om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen zodat die blijvend zorg kan verlenen.

Lees meer