Beroepsopleiding CETPRO

Beroepsopleiding

Een vak leren en je diploma halen. Daar kom je verder mee in het leven. Afgelopen decennia volgden honderden jong-volwassenen een staatserkende beroepsopleiding bij Niños del Arco Iris. Met succes. En dat willen we graag zo houden. Daarom lassen we een periode van heroverweging in. Om het onderwijsprogramma opnieuw op te stellen.  

Komend studiejaar (2018/2019) is er geen instroom van nieuwe studenten. Dat is een bewuste keuze van het management om een nieuwe opzet van de beroepsopleiding voor te bereiden. Haiko Beeren: "Het besluit is ingegeven door de veranderende economische omstandigheden en vooruitzichten op de arbeidsmarkt in Urubamba en omgeving. In nauwe samenwerking met het (toeristische) bedrijfsleven werken we aan een nieuw onderwijsprogramma met profielen die beter aansluiten op een stage en baangarantie voor de studenten." De CETPRO-beroepsopleiding voldoet aan het stichtingsdoel om kansarmen een toekomst te geven. Tijdens hun studie krijgen de leerlingen praktijkgericht vakonderwijs en Engelse les, ze lopen stage en doen werkervaring op. Behalve dat ze kwalitatief goed opgeleid worden, is er aandacht voor de ontwikkeling van hun levensvisie. Zo leren ze oog te hebben voor zichzelf en hun omgeving en hoe zij kunnen bijdragen om de samenleving te verbeteren.


Voor de beroepsstudenten die afkomstig zijn uit kansarme gezinnen is een staats erkend diploma een formidabele maatschappelijke stap voorwaarts, om in eigen onderhoud te voorzien en dat van hun toekomstige gezin.