Gezondheidszorg voor Incagezinnen

18/4/2020

In deze onzekere tijd houden onze verpleegkundigen nauw contact met de gezinnen van onze kinderen in de hoge Andes, zodat ze weten wat er speelt en voorzorgsmaatregelen kunnen uitleggen. Ook willen de verpleegkundigen goed de vinger aan de pols houden of iemand in het gezin symptomen van het virus heeft en wat dan gedaan moet worden. Gelukkig heeft totnogtoe geen van de kinderen of gezinsleden verschijnselen die duiden op het coronavirus. Het gezondheidsteam belt regelmatig met de ouders en voorziet ze van praktische informatie. Tegelijkertijd met de voedselmanden is een begrijpelijke informatiefolder uitgedeeld, waarin uitgelegd wordt wat het covid-19-virus is en welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden, zoals handen wassen.

Uiteraard hebben de verpleegkundigen ook aandacht voor andere gezondheidsproblemen die niet corona-gerelateerd zijn. Zo nodig wordt specialistische hulp ingeroepen.

Bovendien, heeft onze medische praktijk op 2 april medicamenten gedoneerd aan het gezondheidscentrum in Urubamba, om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen zodat die blijvend zorg kan verlenen.